Case: E-handel för reservdelslager

0
584
views

I och med att det finns så många företag verksamma inom så många olika genrer, så kommer detta också leda till att Internet får många olika versioner av e-handel. Här finns det ett sätt att jobba för de som säljer färdiga konsumentprodukter. Ja, till och med kommer det att skilja sig i hur en presentbutik visar upp sig i jämförelse med en klädbutik. Kommer då detta göra att ämnet e-handel är något svårt och obegripligt? Kommer det finnas olika saker som passar bättre att sälja online än andra? Finns det saker du inte kan sälja online? Sist med inte minst, är det så att det faktiskt finns produkter som säljer bättre online än i en butik?

Är e-handel något svårt och obegripligt

Svaret på denna fråga kan vara både ja och nej. Här kommer ju e-handel att vara något som är baserat i den virtuella världen. Har du då som företagare inte något intresse av detta eller några kunskaper om denna värld. Ja, då blir det hela obegripligt. Är det så att du har växt upp med denna utveckling och hängt med när saker förändrats. Ja, då kommer det hela att te sig helt naturligt. För att ge ett kort svar på om e-handel är komplicerat och obegripligt som passar alla, så skulle detta kunna se ut så här:

”E-handel är bara en annan plats för att sälja produkter och tjänster, där du som företagare med de rätta verktygen har chansen att nå en bredare kundkrets.” Ja, helt plötsligt så fick det obegripliga konceptet fötter att stå på och ser inte längre ut som något svårt.

Vissa saker säljer bättre på nätet än i butiken

Ett faktum är att när alla idag har tillgång till Internet, så kommer det finnas saker inom produkter och tjänster som faktiskt säljer bättre online än i en butik. Om det är så att du säljer musik och film samt böcker så kommer detta att ha utvecklats till anpassade nedladdningsbara produkter. Här kan kunden betala direkt online och få en länk för nedladdning till sina produkter.

Något annat som är klippt och skuret för att köpas och säljas online är möjligheten för alla de som driver ett reservdelslager. Ja, med en butik kommer du bara att nå de som använder produkter där dina reservdelar behöv på det lokala planet. Finns du online via e-handel, så kommer du att kunna nå alla dina potentiella kunder och skicka reservdelarna till dem. Sätt dig ned och tänk efter vad ditt företag gör, eller vad som kan passa med dina produkter och tjänster. Kanske finner du en nisch där det blir en fördel med e-handel för ditt företag. Det mest passar faktiskt för att säljas online, men det finns också det som inte alls går att sälja.

Produkter du inte kan sälja via e-handel

Nu kommer det inte alls finnas mycket som inte går att sälja online. I ett fall så är detta alkohol, men det får inte enskilda företag sälja i Sverige i alla fall. Det går att sälja spa-behandlingar, men det går inte att få dem levererade via Internet. Likaså är det med alla de olika gånger då någon måste vara på plats för att utföra ett arbete. Som ett exempel kan du ta rörmokaren. Du kan inte betala en webbutik och ladda ned jobbet, utan denna person måste finnas på plats. Något som dock går med alla produkter och tjänster, det är att marknadsföra dem via Internet. I mångt och mycket är nästan detta likvärdigt med en webbutik. Det hela handlar om att vara den som använder Internet som en handelsplats för att tjäna betalande kunder.