Att bli entreprenör inom E-commerce

Vad är E-commerce?

E-commerce är något som står för handel på Internet. I detta fall bär denna handel namnet E-handel. Detta är då en handel som oftast består av varor men kan också bestå i produkter som kan beskrivas som tjänster. Helt enkelt betyder detta att en person som bedriver E-commerce erbjuder sina produkter, varor och tjänster via Internet. Här kommer denna person att beskrivas som en Internet-entreprenör. Idag är det många som väljer denna väg för att sälja produkter och tjänster, då det anses vara mera effektivt både sett till kostnadseffektivitet och enkelheten att nå en större massa potentiella kunder.

E-commerce – från idé till verklighet

Att driva E-commerce kommer egentligen att vara precis likadant som att driva en butik, ett stort varuhus eller en kedja av butiker. Det hela beror på hur långt du vill nå och hur stor du vill bli. Likheterna kommer dock att vara färre än skillnaderna, då du som ämnar starta en karriär inom E-commerce helt enkelt har allt på en och samma plats. Ja, det kommer att vara den grundläggande tanken du måste ha när du ska grunda en rörelse inom E-commerce. Här kommer du att ha det mycket lättare och vara mycket mer kostnadseffektiv att nå ut till hela landet. Du kommer också i allmänhet att få lägre startkostnader än du som har idén att starta en fysisk butik eller kedja av butiker.

Något som dock alltid kommer att vara grundläggande vid varje idé inom handel är kontroll av marknaden innan start. Här spelar det ingen roll om detta gäller fysisk eller virtuell handel. En grundläggande marknadsundersökning kommer att vara det som påvisar om det verkligen finns en marknad för dig och den E-handel du ämnar starta. Här kommer du då att på egen hand kunna utföra denna om kunskaperna hur detta ska utföras finns. I annat fall är det alltid att fördra en kontakt med en konsult inom detta område. Hur bra din idé än verkar på pappret så kommer du inte att vilja göra en satsning inom detta stora område utan grundläggande kunskaper om marknaden inom ditt område.

Fördelar och nackdelar med att satsa på E-commerce

Precis som i alla lägen då det handlar handel finns det fördelar och nackdelar att se till. I detta fall kommer det då att handla om en jämförelse mellan E-handel och vanlig fysisk landbaserad handel. Allt som rör dessa fördelar och nackdelar kommer naturligtvis också att vara beroende av olika faktorer. Detta är egentligen de faktorer som står till grund för om du väljer en bana som Internetentreprenör eller om du gör valet av fysisk handel.

Tre grundläggande faktorer som avgör ditt val

  • Lokalisering: Var finns dina kunder/klienter? Befinner sig dessa centraliserat till att enbart beröra ditt lokala område? I det fallet väljer du en fysisk handel med stor kundkontakt. Detta kommer dock inte betyda att du saknar presentation och eventuell handel på nätet, utan detta kan även med fördel kombineras. Finns dina potentiella kunder över hela landet, kanske även på det internationella planet, så är en start av E-commerce effektivare för att nå den stora massan av kunder.
  • Kostnadseffektivitet: Egentligen är detta också något som har med lokalisering att göra. När du startar en handel av någon typ är det viktigt att denna bli så effektiv som möjligt. Detta sett både till synbarheten och de kostnader som detta innebär. Är det så att du inte kan nå dina kunder via personlig kundkontakt utan stora investeringar och massor av butiker? Ja, då kan det helt enkelt vara mera kostnadseffektivt att använda sig av E-commerce som kan nå hur långt som helst med minimala kostnader.
  • Personlighet: Du måste fråga dig själv vem du egentligen är. Om du är en person med talets gåva samt en mycket karismatisk utstrålning? Ja, då kan den personliga kontakten med dina kunder vara ett mycket effektivt redskap för att din handel ska lyckas. I det fallet kan det vara optimalt med fysiska butiker eller kontor. Är du en person som har svårt att få fram orden när du står öga mot öga med kunden? I det fallet kommer E-commerce definitivt vara de bästa valet.

Tre fördelar med E-commerce

  • Synbarhet på nätet: Idag är det att vara ett faktum att flera människor än någonsin söker sin information och gör flera inköp än tidigare via Internet. Detta gör då att du som satsar på E-commerce kommer att vara en modern entreprenör inom affärslivet, som når den stora massan av potentiella kunder.
  • Enklare att nå den internationella marknaden: Är det så att du har innovativa produkter, eller helt vanliga tjänster och produkter, som även kan vara intressanta på den internationella marknaden? I det fallet kommer E-commerce att vara den enda kostnadseffektiva vägen att nå denna kundkrets. Här behöver du i stort sett bara ha din E-handel på svenska och engelska för att nå ut i världen.
  • Allt på en plats: Allt kommer naturligtvis att bli beroende av hur mycket du växer och expanderar din verksamhet på nätet. Dock kommer du som driver E-commerce att vara den som enklare kan hålla koll på allt från en enda plats. Detta med anledning av att allt går på elektronisk väg, vilket betyder att ditt kontor kan vara precis var som helst i världen vilken tid som helst på dygnet.

Tre nackdelar med E-commerce

  • Den personliga kontakten: När du enbart driver handel på nätet, kommer naturligtvis den personliga kundkontakten att bli lidande. Här kommer de produkter och den virtuella butik att vara det som bedömer din kvalitet och uppskattning som butiksägare. I det fallet är det ytterst viktigt att vara den som ser till kvaliteten på det som erbjuds, samt att ha en tydligt och informativ webbutik.
  • Synbarheten i den fysiska världen: Som företagare är det svårt att nå ut till alla potentiella kunder. När du driver E-commerce kommer detta också att vara ett problem. Här finns det faktiskt de som fortfarande inte söker sina produkter och tjänster på nätet. Genom att enbart vara Internet entreprenör inom E-handel kommer du att missa denna kundkrets. I det fallet du vill nå dem så får du överväga kombinationen av fysiska butiker och E-handel.
  • Effektiva lösningar för transporter: När du bedriver E-commerce i formen av att sälja produkter, kommer detta att betyda massor av transporter. Här handlar det om fraktavtal med leverantörer av produkterna precis som i den fysiska världen. Det som tillkommer är transporter i form av leveranserna till dina kunder. I det fallet tillkommer vikten av att alltid kunna erbjuda fraktfria leveranser. Detta för att kunna tävla med andra Internet entreprenörer som redan erbjuder detta.

Sammanfattning av E-commerce

När nu E-commerce är något som bedrivs via nätet på elektronisk väg, kommer detta att vara det första du ska fundera på. Finns dina potentiella kunder i den virtuella eller fysiska världen? Ja, idag är det många som gör upptäckten av att de flesta kunderna finns på det virtuella planet. I det fallet kommer då alla som vill starta en bana som entreprenör inom E-commerce göra en marknadsanalys. Detta fastställer då om det räcker med E-handel eller om detta måste kombineras med en närvaro i den fysiska världen. E-handel anses idag vara det mest kostnadseffektiva sättet att bedriva en verksamhet. Detta är något som grundar sig på att flera människor varje år gör sina inköp via Internet.